რულეტკა

პაკეტში შედის: 1 რულეტი, 2 ფოლადის ბურთი, 1 კრუპიეს ჯოხი, 2 შებრუნებადი თექის ხალიჩა, 100 ცარიელი ჩიპი, 4 კამათელი, სათამაშო ბანქოს 1 გემბანი, 1 პოკერის კამათელი, 1 დილერის ღილაკი

ზომა:

ასაკი:18+

28/32

85.00